Publikacje
Wybrane pozycje dorobku naukowego
 • Lindeman, J., Czarczyńska, H., Trochimczuk, W., Galina, H.; Membrany jonowymienne. V. Elektrodializa układu CaCl2-NaCl w pięciokomorowym zestawie membran jonowymiennych, Polimery - Tworzywa wielkocząsteczkowe 1971, 16, 266
 • Galina, H., Kolarz, B.N.; Studies on porous polymer gels. 1. One-step suspension technique for preparation of moderately crosslinked methacrylic acid gels, J. Appl. Polym. Sci. 1979, 23, 3017
 • Galina, H., Kolarz, B.N.; Studies on porous polymer gels. 2. Structure and porosity of moderately crosslinked poly (methacrylic acid) gels, J. Appl. Polym. Sci. 1979, 24, 891
 • Galina, H., Kolarz, B.N.; Studies on porous polymer gels. 3. Swelling behavior of porous poly(methacrylic acid) gels, J. Appl. Polym. Sci. 1979, 24, 901
 • Galina, H., Kolarz, B.N., Dzięgielewski, K.; Sorption properties of carboxylic cation-exchangers towards some basic antibiotics, J. Chromatogr. 1979, 179, 173
 • Galina, H., Kolarz, B.N.; Acid-base properties of carboxylic cation-exchangers, J. Chromatogr. 1980, 201, 51.
 • Galina, H., Kolarz, B.N.; Porosity variation and swelling of styrene-divinylbenzene copolymers, Polym.Bull. 1980, 2, 235
 • Dušek, K., Galina, H., Mikeš, J.; Features of network formation in the chain-crosslinking (co)polymerization, Polym.Bull. 1980, 3, 19
 • Galina, H., Dušek, K., Tuzar, Z., Bohdanecký, M., Štokr, J.; The structure of low conversion polymers of ethylene dimethacrylate, Eur. Polym. J. 1980, 16, 1054
 • Galina, H., Rupicz, K.; Cyclization in chain crosslinking copolymerization, Polym.Bull. 1980, 3, 473
 • Baldrian, J., Kolarz, B.N., Galina, H.; Small angle X-ray scattering study of porosity variation in a styrene-divinylbenzene copolymer, Coll.Czechosl.Chem.Commun. 1981, 46, 1675
 • Galina, H., Gordon, M., Irvine, P., Kleintjens, L.; Pulse-Induced Critical Scattering and the characterization of polymer samples, Pure Appl. Chem. 1982, 54, 365
 • Galina, H.; Calculation of spinodals for quasi-binary polymer systems, Macromolecules 1982, 15, 680
 • Galina, H.; Mean square radius of gyration for Gaussian comb-like and cyclic polymers, Macromolecules 1983, 16, 1479
 • Galina, H., Kennedy, J.W.; Kirchhoff matrices and polymer physics, Notes on New York Graph Theory Day 1984, 6, 24
 • Galina, H.; Eigenvalue spectra for Gaussian semilinear polymer graphs, J.Phys.Lett.(Paris) 1984, 45, L
 • Wieczorek, P., Kolarz, B.N., Galina, H.; Porous structure of highly crosslinked styrene-divinylbenzene copolymers, Angew. Makromol. Chem. 1984, 126, 39
 • Galina, H., Kolarz, B.N., Wieczorek, P., Wojaczyńska, M.; Inhomogeneity of gel and microsyneresis in porous styrene-divinylbenzene copolymers, Br. Polym. J. 1985, 17, 215
 • Walczyński, B., Kolarz, B.N., Galina, H.; Polymerization of commercial divinylbenzene mixture, Polym. Commun. 1985, 26, 276
 • Galina, H.; Molecular weights in statistical copolymerization-1. Theory, Eur. Polym. J. 1986, 22, 665
 • Galina, H.; Molecular weights in statistical copolymerization- 2. An example of calculations, Eur. Polym. J. 1986, 22, 671
 • Galina, H.; Distribution functions for Gaussian semilinear polimers, Macromolecules 1986, 19, 1222
 • Galina, H.; A Smoluchowski-type coagulation equation for polymerization of an f-functional monomer with substitution effect, Europhys. Lett. 1987, 3, 1155
 • Galina, H., Sysło, M.M.; Some applications of graph theory in the studies of polymer configuration, Discr. Appl. Math. 1988, 19
 • Galina, H., Szustalewicz, A.; A kinetic theory of step-wise cross-linking polymerization with substitution effect, Macromolecules 1989, 22, 3124
 • Galina, H., Szustalewicz, A.; A kinetic approach to the network formation in an alternating step-wise copolymerization, Macromolecules 1990, 23, 3833
 • Galina, H., Kaczmarski, K., Para, B., Sanecka, B.; A kinetic tree-like model of non-linear alternating copolymerization of monomers with non equal reactivity of functional groups and substitution effect, Makromol.Chem., Theory Simul. 1992, 1, 37
 • Galina, H., Lechowicz, J.B., Para, B., Sanecka, B.; Parametr cyklizacji w modelu kinetycznym nieliniowej polimeryzacji stopniowej, Polimery - Tworzywa wielkocząsteczkowe 1994, 39, 25
 • Balińska, K.T., Galina, H., Quintas, L.V., Szymański, J.; A kinetic approach to the random f-graph process. Paths, cycles and components, Discr.Appl.Maths. 1996, 67, 13
 • Galina, H.; A kinetic model of step-wise alternative copolymerization for two bi-functional monomers, Macromol. Theory Simul. 1995, 4, 801
 • Galina, H., Groszek, G.; Dendrymery. Nowe materiały polimerowe, Polimery, 1995, 40, 16
 • Balińska, K.T., Galina, H., Quintas, L.V., Szymański, J.; A kinetic approach to the random f-graph process with nonuniform edge probabilities, J. Chem. Inf. Comp. Sci. 1996, 36, 347
 • Galina, H., Lechowicz, J.B.; Monte Carlo modeling of polymer  network formation, Prog. Colloid Polym. Sci. 1996, 102, 1
 • Duliban, J., Galina, H., Lubczak, J.; 1H NMR study of (hydromethyl)melamine rearrangement in DMSO solutions, Appl. Spectr. 1996, 50, 528
 • Galina, H.; Efekt podstawienia w modelowaniu procesów polimeryzacji, Polimery 1997, 42, 421
 • Galina, H., Lechowicz, J.B.; An algorithm for Monte Carlo modeling of degradation of polymer networks, Comp. Chem. 1998, 22, 39
 • Galina, H., Lechowicz, J.B.; Monte Carlo modeling of degradation of polymer networks, Polym. Gels Networks 1998, 6, 103
 • Galina, H., Lechowicz, J.B.; Monte Carlo modeling of degradation of polymer networks.2. Highly branched molecules, Polym. Gels Networks 1998, 6, 247
 • Galina, H., Lechowicz, J.B.; Mean-field kinetic modeling of polymerization: the Smoluchowski coagulation equation, Adv. Polym. Sci. 1998, 137, 135
 • Król, P., Galina, H., Kaczmarski, K.; A three parameter kinetic model of formation of linear polyurethane from 2,4-toluene-diisocyanate and butane-1,4-diol, Macromol. Theory Simul. 1999, 8, 129
 • Oleksy, M., Galina, H.; Characterization of thixotropic compositions of unsaturated polyester resins. An absolute thixotropy index, Polimery, 1999, 44, 430
 • Galina, H.; Budowa a elastyczność elastomerów usieciowanych, Polimery, 1999, 44, 496
  Galina, H., Potoczek, M.; Metody oznaczania par styrenu w środowisku przemysłowym, Polimery, 1999, 44, 730
 • Galina, H., Lechowicz, J.B.; Monte-Carlo modeling of degradation of polymer networks: 3. Lattice networks, Polymer 2000, 41, 615
 • Bukowska, A., Bukowski, W., Galina, H., Sztycharz, A.; Kinetyka reakcji kwasu metakrylowego z dianową żywicą epoksydową, Polimery, 2000, 45, 109
 • Oleksy, M., Galina, H.; Tiksotropowe nienasycone żywice poliestrowe o przedłużonej trwałości z zastosowanie modyfikowanych smektytów, Polimery, 2000, 45, 541
 • Lechowicz, J., Galina, H.; Modelowanie homopolimeryzacji stopniowej - jak udział cykli zależy od definicji modelu, Polimery, 2000, 45, 496
 • Galina, H., Lechowicz, J.B., Kaczmarski, K.; Kinetic models of the polymerization of an AB2 monomer, Macromol. Theory Simul. 2001, 10 , 174
 • Lechowicz, J.B., Galina, H.; Punkt żelowania w wybranych modelach polimeryzacji z sieciowaniem, Polimery, 2001, 46, 344
 • Mossety-Leszczak, B., Wojciechowski, P., Galina, H., Ulański, J.; The synthesis of epoxy monomers with mesogenic groups, Polimery, 2001, 46, 374
 • Galina, H., Lechowicz, J.B., Walczak, M.; Kinetic Modeling of hyperbranched polymerization involving an AB2 monomer reacting with substitution effect, Macromolecules 2002, 35, 3253
 • Galina, H., Lechowicz, J.B., Walczak, M.; A Model of hyperbranched polymerization involving AB2 monomer and B3 core molecules both reacting with substitution effect, Macromolecules 2002, 35, 3261
 • Heneczkowski, M., Galina, H.; Material recycling of RIM polyurethane elastomer wastes, Polimery, 2002, 47, 523
 • Galina, H., Lechowicz, J.B.; Kinetic and Monte-Carlo modelling of hyperbranched polymerisation, e-Polymers 2002, (http://www.e-polymers.org)
 • Galina, H., Lechowicz, J.B.; Punkt żelowania w wybranych modelach polimeryzacji z sieciowaniem, Polimery, 2001, 46, 344
 • Fabia, J., Galina, H., Mossety-Leszczak, B., Ulański, J., Wojciechowski, P., Włochowicz, A.; Synthesis of liquid crystalline epoxy monomers, Proc. SPIE 2002, 4759, 60
 • Mossety-Leszczak, B., Galina, H., Włodarska, M.; Synteza i sieciowanie nowych ciekłokrystalicznych monomerów epoksydowych, Polimery, 2003, 48, 511
 • Galina, H.; A Theoretical model of hyperbranched polymerisation involving an ABf monomer. I. Degree of branching, Polimery, 2003, 48, 610
 • Włodarska, M., Mossety-Leszczak, B., Galina, H., Bąk, G., Pakuła, T.; Phase transitions and molecular properties of newly synthesised divinyl and diepoxy compounds, Liq. Cryst. 2004, 31, 525
 • Oleksy, M., Heneczkowski, M., Galina, H.; Chemosetting resins containing fillers. I. Unsaturated polyester resin compositions containing modified smectites, J. Appl. Polym. Sci. 2005, 96, 793
 • Galina, H., Lechowicz, J.B., Walczak, M.; Methods of narrowing the molecular size distribution in hyperbranched polymerization involving AB2 and B2 monomers,  J. Macromol. Sci. -Phys. 2005, 44, 925
 • Galina, H., Walczak, M.; A theoretical model of hyperbranched polymerization involving an ABf monomer. Part II. The average polymerization degree and dispersity index, Polimery, 2005, 50, 711
 • Galina, H., Krawczyk, M.; A simple model of hyperbranched polymerisation involving AB2 and Bf core monomers and methods of narrowing the molecular size distribution, Polym. Bull. (Berlin) 2007, 58, 83
 • Galina, H., Mossety-Leszczak, B.; Liquid-crystalline epoxy resins, J. Appl. Polym. Sci. 2007, 105, 224-228
 • Włodarska, M., Bąk, G., Mossety-Leszczak, B., Galina, H., Pakula, T.; Dielectric monitoring of curing process for some epoxide-amine thermosets, J. Non-Cryst. Solids 2007, 353, 4371
 • Szeluga, U., Kurzeja, L., Galina, H.; Curing of epoxy/novolac system modified with reactive liquid rubber and carbon filler, Polym. Bull. 2008, 60, 555-567
 • Szeluga, U., Kurzeja, L., Galina, H.; Dynamic mechanical properties of epoxy/novolac system modified with reactive liquid rubber and carbon filler, J. Therm. Anal. Cal. 2008, 92, 813
 • Włodarska, M., Bąk, G.W., Mossety-Leszczak, B., Galina, H.; Influence of liquid crystalline ordering on the properties of selected cured nematic epoxy materials, J. Mater. Process. Tech. 2009, 209, 1662-1671
 • Mossety-Leszczak, B., Wlodarska, M., Galina, H., Bak, G.W.; Comparing Liquid Crystalline Properties of Two Epoxy Compounds Based on the Same Azoxy Group, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2008, 490, 52 -66
 • Włodarska, M., Bąk, G.W., Mossety-Leszczak, B., Galina, H.; Influence of liquid crystalline ordering on the properties of selected cured nematic epoxy materials, J. Mater. Process. Tech. 2009, 209, 1662
 • Mossety-Leszczak, B., Galina, H., Włodarska, M., Kowalik, M., Łokaj, K., Florjańczyk, Z.; Żywice i sieci epoksydowe o właściwościach anizotropowych, Polimery (Warsaw) 2009, 54, 719
 • Włodarska, M., Mossety-Leszczak, M., Bąk, G.W., Galina, H., Ledzion, R.; Liquid crystalline polymer networks based on a nematic epoxy resin with azoxy group, Opto-Electronics Rev. 2009, 17, 105
 • Włodarska, M., Schönhals, A., Bąk, G., Mossety-Leszczak, B., Galina, H.; Molecular mobility of diepoxy nematics studied by dielectric spectroscopy, J. Non-Cryst. Solids 2010, 356, 828–832
 • Lechowicz, J.B., Galina, H.; An algorithm for Monte Carlo modeling of hyperbranched polymerization, e-Polymers 2010, , no. 039 (http://www.e-polymers.org)
 • Lechowicz, J.B., Polanowski, P., Galina, H.; Random homopolymerization of an AB2 monomer as studied by Monte Carlo methods, Polimery (Warsaw) 2010, 55, 17
 • Mossety-Leszczak, B., Galina, H., Włodarska, M., Szeluga, U., Maciejewski, H.; Anisotropic Epoxy Networks, Macromol. Symp. 2010, 291–292, 127
 • Lechowicz, J.B., Galina, H.; Forced Gelation in an Off-Stoichiometric Copolymerization of A2 and B3 Monomers, Macromol. Symp. 2010, 291–292, 271
 • Oleksy, M., Heneczkowski, M., Mossety-Leszczak, B., Galina, H., Budzik, G.; Uniepalnione kompozyty epoksydowe, Inż. Mater. 2010, 31, 1372
 • Oleksy, M., Heneczkowski, M., Galina, H.; Zastosowanie soli amoniowych do modyfikacji bentonitów stosowanych jako napełniacze kompozytów żywicy epoksydowej
 • Quaternary ammmonium salts as modifiers of bentonites used as filler of epoxy resin composite matrices, Przymysł Chem. 2010, 89, 1487
 • Mossety-Leszczak, B., Galina, H., Włodarska, M.; Synthesis and phase transitions of mesogenic compounds with functional groups in the tail, Phase Transitions 2011, 84, 15
 • Lechowicz, J.B., Krawczyk, M., Galina, H., Macromolecules (ASAP) 2011 http://dx.doi.org/10.1021/ma2016166
W sumie dorobek obejmuje 115 publikacji, ponad 120 wystąpień konferencyjnych, 14 patentów i 7 opracowanych technologii, wdrożonych do praktyki przemysłowej, głównie z obszaru nienasyconych żywic poliestrowych.

Publikacje zwarte:
 • Galina, H.; Wpływ warunków syntezy na strukturę i własności kationitów karboksylowych, Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1976, Rozprawa doktorska
 • Galina, H.; Klasyczna teoria polimeryzacji z sieciowaniem, Pr.Nauk.Inst.Techn.Org.Tw.Szt.Pol.Wr. 1984, 37, 1-48
 • Galina, H., Gordon, M, , Kleintjens, L.,Ready B,; Pulse induced critical scattering (PISC). Method and its role in polymer characterization, Polymers in solutions. Theoretical considerations and newer methods of characterization (Forsman W.C.-Ed.) Plenum Press; New York 1986 267
 • Galina, H.; Configuration of Gaussian semilinear macromolecules, Pr.Nauk.Inst.Techn.Org.Tw.Szt.Pol.Wr. 1987, 40, 1-43 rozprawa habilitacyjna
 • Galina, H, , Sysło, M.M, ; Some applications of graph theory in the studies of polymer configuration, , Applications of graph theory in chemistry and physics (Kennedy J.W.; Quintas L.V. - Eds.); North Holland; Amsterdam 1988
 • Galina, H,: Fizykochemia polimerów, podręcznik akademicki,  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,  Rzeszów 1998
 • Galina, H, , Lechowicz, J.B,; Modeling of network polymerization with intramolecular cyclization, Wiley Polymer Networks Group Review Series; Vol.2: Synthetic versus biological networks,(Stokke B.T.; Elgseater A. - Eds.) Wiley: Chichester, 1999 Rozdz. 2 str. 15.
 • Galina, H, , Groszek, G, ; A graph-like method of calculating radii of gyration of starburst dendrimers, Wiley Polymer Networks Group Review Series; Vol.2: Synthetic versus biological networks (Stokke B.T.,   Elgseater A. - Ed.) Ltd.,  Wiley: Chichester 1999,  Rozdz. 20 str. 235.
 • Galina, H., Stepto, R.F.T. (Editors); Polymer Networks, Macromolecular Symposia, Wiley-VCH, Volume 171, Weinheim 2001
 • Galina, H. (pod red.); Fizyka materiałów polimerowych, , WNT Warszawa 2008
 • Galina, H.; Masy cząsteczkowe, ich rozkłady. Średnie masy cząsteczkowe i średnie stopnie polimeryzacji, Fizyka materiałów polimerowych (Galina H. - pod red.) WNT Warszawa 2008, rozdz. 3,  str.46-74
 • Jarecki, L., Galina, H.; Statystyka konformacyjna makrocząsteczek, Fizyka materiałów polimerowych (Galina H. - pod red.) WNT Warszawa 2008,  rozdz. 5,   str. 115-156
 • Galina, H.; Makrocząsteczka w roztworze i stopie, Fizyka materiałów polimerowych (Galina H. - pod red.) WNT Warszawa 2008,  rozdz. 6,  str. 157-182
 • Galina, H., Ślusarski, L.; Elastyczność kauczukowa, Fizyka materiałów polimerowych (Galina H. - pod red.) WNT Warszawa 2008, rozdz. 7,  str. 184-207
 • Galina, H., Zhu, X.; Degree of Branching (DB) in Hyperbranched Polymers Synthesis. Properties and Applications (Yan D., Gao C., Frey H. - editors) Wiley, Hoboken 2011, Chapter 11 pp.301-316
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom